Polityka Cookies

1.

Niniejsza Polityka Cookies wraz Polityką Prywatności określają  zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z  korzystaniem z Serwisu sklepnoni.pl.

2.

Polityka  Cookies jest zgodna z wymogami prawa wynikającymi z  art. 173, 174 oraz 209

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie  swobodnego

przepływu  takich danych  oraz uchylenia dyrektywy  94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119  z

04.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz wdrażającą RODO–Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o

ochronie danych osobowych.

3.

Użyte w Polityce Cookies pojęcia mają następujące definicje:

  1. Administrator–właściciel  Serwisu sklepnoni.pl., to jest  Marcin Świerk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa PRB z siedzibą w Głubczycach

  2. Użytkownik–każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www (i wszystkie

podstrony) pod którą dostępny jest Serwis.

     c. Polityka Cookies–niniejszy dokument.

     d. Serwis–serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepnoni.pl

e. Cookies,  Ciasteczka - dane  informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są

do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę

strony  internetowej,  z której pochodzą,  czas przechowywania ich  na urządzeniu

końcowym oraz unikalny numer. Ponadto  w pozostałym zakresie obowiązują znaczenia  pojęć, które są definiowane w Regulaminie Serwisu oraz    w Polityce Prywatności, obowiązujących u Administratora.

4.

Administrator oświadcza, że Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji

o  Użytkowniku,  poza informacjami  zawartymi w plikach  cookies. W szczególności

Administrator oświadcza, że w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie

pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.

5.

Administrator Serwisu oświadcza, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących

celach:

a.

Dostosowania  zawartości Serwisu  do preferencji Użytkownika  oraz optymalizacji

korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać

urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do

jego indywidualnych potrzeb.

b.

Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany) i na każdej podstronie Serwisu.

c.

Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy

korzystają z Serwisu.

6.

Administrator oświadcza, że w ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies:

a.

Session cookies - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym

Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia

przeglądarki internetowej.

b.

Persistent   cookies - pliki,  które przechowywane  są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich

usunięcia przez Użytkownika.

7.

Administrator oświadcza, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików

cookies:

a.

pliki  umożliwiają  korzystanie z  usług dostępnych  w ramach Serwisu,  np.

uwierzytelniające  pliki cookies wykorzystywane  do usług wymagających

uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b.

pliki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c.

pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych

Serwisu;

d.

pliki  umożliwiają  zapamiętywanie  wybranych przez  Użytkownika ustawień  i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z

którego pochodzi Użytkownik;

e.

pliki  umożliwiające  dostarczanie Użytkownikom  treści reklamowych bardziej

dostosowanych do ich zainteresowań.

8.

Pliki  cookies  zamieszczane  w urządzeniu końcowym  Użytkownika mogą być

wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Zaufanych Partnerów.

9.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka

internetowa)  dostępne na rynku  domyślnie akceptuje   zapisywanie i dopuszcza

przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowych Użytkownika. Każdy Użytkownik

ma możliwość w każdym czasie samodzielnie określić warunki korzystania z plików cookies

w swoim urządzeniu końcowym za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

10.

Użytkownik  może samodzielnie  w każdym czasie zmienić  ustawienia dotyczące

plików  cookies ,  np. częściowo  ograniczyć (np.  czasowo) lub całkowicie  wyłączyć

możliwość zapisywania plików cookies.  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą

jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

11.

Administrator  zastrzega, że wyłączenie  obsługi plików cookies niezbędnych  dla

Uwierzytelniania,  Bezpieczeństwa, utrzymania  Preferencji Użytkownika, może  utrudnić

korzystanie  z Serwisu sklepnoni.pl, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu sklepnoni.pl.

12.

Ustawienia  przeglądarki  internetowej w  zakresie plików cookies  są istotne z punktu

widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis sklepnoni.pl – taka zgoda

może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Brak blokady

plików cookies oznacza zgodę na przetwarzanie przez Administratora lub Podmioty

Zaufane Administratora danych pozyskanych za pomocą plików cookies.

13.

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzane przez Administratora lub Podmioty

Zaufane  danych pozyskanych  za pomocą plików cookies  Użytkownik powinien

odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies w

swoim urządzeniu końcowym.

14.

Korzystanie przez Użytkownika z  Serwisu sklepnoni.pl bez blokady plików cookies w

swojej przeglądarce internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie

przez Administratora lub współpracujące z nim Podmioty Zaufane danych osobowych

Użytkownika  pozyskanych za  pomocą plików cookies w  celach określonych w pkt 5 powyżej.

15.

Instrukcje i szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, w tym

na  temat  zmiany ustawień  dotyczących plików  cookies, ich blokady oraz  ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne

są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.